contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Frankel Leó út 96. I/3
Budapest, 1023

+36 21 262 0777

Sajtóközlemények

A Magyar Bitcoin Egyesület közleménye az MNB-nek a fizetésre használt virtuális fizetőeszközökre vonatkozó nyilatkozatára

Barnabas Debreczeni

Az MNB 2014. február 19. napján nyilatkozatot adott ki a "fizetésre használt virtuális eszközökkel", közöttük nevesítve a bitcoinnal kapcsolatosan. A nemzetközi sajtó a közleményt - némileg tán félreértelmezve - Magyarország negatív hozzáállásaként kommentálta.

Az MNB nyilatkozata a fizetésre használt virtuális eszközökről itt olvasható.

A Magyar Bitcoin Egyesület örömmel fogadta, hogy a közhatalmi szervek közül elsőként a Magyar Nemzeti Bank nyilatkozatot bocsátott ki a Magyarországon és nemzetközi viszonylatban egyaránt mind szélesebb körben használatos virtuális eszközökkel, így a Bitcoinnal kapcsolatosan. 

Az MNB közleményében foglaltak bár nem adnak iránymutatást arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió tagállamai által is alkalmazott, több eltérő felfogás közül melyikhez tartsuk magunkat; azonban az aggályok közölt felsorolt tények úgy gondoljuk, helyes irányba tartó puhatolódzást-gondolkodást tartalmaznak maguk mögött. Az, hogy a Jegybank a virtuális eszközöket, közötte a Bitcoint az elektronikus fizetési megoldásokhoz (pl. bankkártya, elektronikus pénz, stb.) hasonlítja; illetve, hogy a veszélyek között olyan, kifejezetten a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan tárgyalandó kritériumokat hiányol, mint például a kibocsátó, illetve felügyelő hatóság hiánya, arra enged következtetni, hogy a Bitcoin kategorizálását és ennek alapján esetleges későbbi szabályozását a pénzügyi eszközök között képzeli el. 

Ez persze nem ad még lehetőséget arra, hogy a Magyar Bitcoin Egyesület által is magáénak mondott, a pénzügyi eszközöktől eltérő kategorizálást és alkalmazási szabályokat félredobjuk jelenleg! Konkrét normatív eszköz hiányában ennek jogi akadályai vannak, ezért figyelmeztetünk mindenkit továbbra is a fizetésre használható virtuális eszközök, így a Bitcoin alkalmazásával kapcsolatos jogi környezet körültekintő megválasztására! 

A Jegybank által megfogalmazott közlemény a korábban az Európai Központi Bank által kiadott nyilatkozattal mutat nagyfokú hasonlóságot. Ennek hátteréről érdemes tudni, hogy az EKB hasonló közleményét megelőzően kinyilatkoztatta, hogy a Bitcoin nem áll ellentétben az uniós jogi szabályokkal (így az uniós joggal harmonizált magyar jogrendszer elemeivel való szembenállását sem lehet megállapítani). 

A Magyar Nemzeti Bank által felhívott kockázatokkal kapcsolatosan nyilvánvaló, hogy azok olyan általános jellegűek, amelyek nem csak a fizetésre használt virtuális eszközökkel szemben állnak fenn, különösen nem azoknak a kizárólag elektronikusan tárolt és továbbított (tranzaktált) volta miatt, hanem általánosan, minden dologgal kapcsolatosan megfogalmazhatóak (legyen az általánosan, fizetésre használt).
Megjegyezzük, hogy a Bitcoinnal kapcsolatosan a Jegybank által a hagyományos fizetőeszközökkel szembeállítva hiányolt kárviselési szabályok, illetve elvesztéséből, eltulajdonításából eredő károk veszélye a készpénzzel kapcsolatosan ugyan úgy fennáll.
Külön megemlítendő, hogy a fizetésre használt virtuális eszközök tárolására és tranzaktálására használt tárcák és rendszerek többfokú biztonsági mechanizmusokkal ellátottak, így legalább akkora biztonsági fokkal rendelkeznek, mint a (több lépcsős szigorítást követően) ma is használt elektronikus banki szolgáltatások. A hozzáférés egyenértékű biztonságán túl pedig a hagyományos elektronikus fizetési rendszerekkel szemben a Bitcoin használata esetében nem szükséges semmilyen olyan adat megadása, ami a jövőben újra felhasználható lenne, vagy a tárca elvesztése-ellopása esetén nem kívánt tranzakciókat tenne lehetővé, így jóval magasabb biztonsági szintet biztosítanak ezen rendszerek.