contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Frankel Leó út 96. I/3
Budapest, 1023

+36 21 262 0777

Magunkról

A Magyar Bitcoin Egyesület alapadatai:

A Magyar Bitcoin Egyesület céljai, feladatai:

 • a Bitcoin magyarországi, valamint nemzetközi üzleti- és magáncélú felhasználási lehetőségeinek elősegítése;
 • a Bitcoin üzleti, gazdasági, magán felhasználásához szükséges jogi háttér előkészítése, elfogadásához kapcsolódó jogi és lobby tevékenység;
 • technikai felhasználás elősegítése, szoftverek, hardverek fejlesztése és elérhetővé tétele;
 • fejlesztések támogatása, melyek a Bitcoin felhasználását kényelmesebbé, hozzáférhetőbbé teszik;
 • az egyesület tevékenységnek népszerűsítése, ismeretterjesztés, kommunikációs eszközökkel és más módon;
 • a Bitcoin gazdasági  jelentőségének széleskörű megismertetése, hatóságokkal való elfogadtatása;
 • az egyesület tagjainak a Bitcoin felhasználásával kapcsolatos érdekképviselete, jogvédelme;
 • a Bitcoinnal kapcsolatos képzések, oktatások a tagok részére és mások számára;
 • a Bitcoinnal kapcsolatos vállalkozásfejlesztés, vállalkozásokban való részvétel, támogatásuk és egyesületi vállalkozás elindítása, fejlesztése.

Tagság

Az egyesületnek rendes tagjai, pártoló tagjai és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

 • Rendes tagság: Rendes tag lehet az a természetes személy, jogi személy és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki (amely) belépési nyilatkozattal az egyesület alapszabályát és a közgyűlés és az elnökség által kihirdetett szabályokat elfogadja és a rendes tagságból eredő kötelezettségeket vállalja. A rendes tag felvételi kérelmét a közgyűlés az összes szavazásra jogosult legalább kétharmados többséggel fogadhatja el.

 • Pártoló tagság: Pártoló tag lehet az a természetes személy, jogi személy és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki (amely) belépési nyilatkozattal az egyesület alapszabályát és a közgyűlés és az elnökség által kihirdetett szabályokat elfogadja és a pártoló tagságból eredő kötelezettségeket vállalja. A pártoló tag felvételi kérelmét az elnökség fogadhatja el.

 • Tiszteletbeli tagság : Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, jogi személy és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki (amely) belépési nyilatkozattal az egyesület alapszabályát és a közgyűlés és az elnökség által kihirdetett szabályokat elfogadja és a tiszteletbeli tagságból eredő kötelezettségeket vállalja. A tiszteletbeli tag címet az elnökség javaslatára a közgyűlés az összes szavazásra jogosult egyszerű többségének jóváhagyásával adományozza.